All posts by Hasri Hasan

Delegasi Malaysia ke Beijing International Book Fair 2017

DELEGASI Malaysia yang diketuai Perbadanan Kota Buku (PKB) sekali lagi menyertai Pesta Buku Antarbangsa Beijing atau Beijing International Book Fair 2017 (BIBF).  Pesta buku terbesar di China ini telah memasuki tahun kesembilan penganjurannya dan ini  penyertaan Malaysia kali ketiga. Pesta Buku itu akan berlangsung bermula

Bagaimana Membudayakan Minat Membaca dalam Kalangan Kita?

MASALAH dunia penerbitan di Malaysia ialah kerana dikatakan orang tidak membaca buku lagi. Betulkah? Setiap bulan ada pesta buku di sana-sini, orang tetap ramai! Sebenarnya pembaca masih banyak di Malaysia tetapi bilangannya belum mencapai skala massa. Kita harus cipta lebih banyak peluang memulakan budaya membaca.

Rakyat Malaysia baca 15 buku setahun: makin cerdik atau tidak?

Analisis oleh: Unit Penyelidikan Perbadanan Kota Buku Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) telah menjalankan sebuah Kajian Interim Tabiat Membaca Rakyat Malaysia pada tahun 2014. Kajian ini amat dialu-alukan kerana dapat memberi petunjuk baru gelagat membaca rakyat Malaysia setiap dasawarsa yang berubah mengikut perubahan masa. Seperti mana dalam kajian-kajian

Seronoknya Menikmati Buku Audio!

Salah satu alternatif kepada keseronokan baca buku adalah dengan mendengar seseorang membacakan konten buku itu sendiri! Kontens masih tetap sama, penerbit masih tetap sama tetapi medium berubah. Selamat datang ke dunia baru! Penerbit buku  mesti berfikir bagaimana untuk mencari kepelbagaian pasaran bagi buku kita dan

Apakah Itu Syarikat Pengurusan Hak Cipta (CMO)? Kenapa Penulis dan Penerbit Memerlukan Sebuah CMO?

COPYRIGHT Management Office (CMO) atau Syarikat Pengurusan Hak Cipta ialah sebuah syarikat pengutip royalti yang tidak berorientasikan untung dan bertindak sebagai sebuah entiti yang mengutip royalti bagi pihak pemilik kontens (sama ada penulis, illustrator, penulis terbit sendiri mahupun penerbit yang diberi hak oleh penulis) apabila hasil