AKAN keringkah tinta Melayu menceritakan hikayat hidup Zaaba? ahirnya di tengah-tengah era paling rencam dalam sejarah negara, era di mana persoalan identiti Melayu masih kabur…

HENRY E. Huntington (1850-1927) taikun kereta api Amerika ada menyebutkan, “Manusia hidup dan mati, tetapi buku tetap abadi. Satu cara paling tepat dan mudah untuk…

PERPUSTAKAAN; selain daripada buku-bukunya yang rencam judul, bahasa dan genre dan juga susun atur raknya yang kemas, sistematik dan teratur, kesunyiannya juga selalu menjadi 'kerinduan'…