Kepentingan Sekolah Kebangsaan dalam Dunia AI

Pada September 2013, dua orang penyelidik dari Oxford, En. Carl Fray dan En. Micheal Osborn, telah menerbitkan kertas kajian yang bertajuk “The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?1” (Masa Depan Pekerjaan: Terkesankah dengan Pengkomputeran?) Terdapat beberapa istilah yang mungkin anda pernah dengar sebelum ini: AI: Parapan Artificial Intelligence, yang bermaksud kecerdasan buatan ataupun kepintaran tiruan.Automation: Automasi, yang bermaksud penggunaan mesin untuk melaksanakan sesuatu kerja dengan penyeliaan minimum oleh manusia.Computerisation: Pengkomputeran, iaitu melengkapkan sesuatu dengan penggunaan dan automasi yang berkaitan dengan komputer dan perisian. *Istilah-istilah ini diterjemahkan dengan…