Hantar Artikel

Anda ada artikel menarik seputar dunia perbukuan, industri kandungan dan kreatif, dunia digital dan kesusasteraan? Atau anda ingin laporkan berita aktiviti perbukuan di tempat anda? Anda bolehlah hantarkan tulisan anda ke info@kotabuku.my.

Artikel/berita anda mestilah menggunakan bahasa Melayu/bahasa Inggeris dalam tulisan ejaan penuh, bahasa yang baik dan santun. Tulisan yang padat dan menyumbangkan sesuatu yang industri perbukuan negara amatlah dialu-alukan. :)